ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
9
เมื่อวานนี้
11
เดือนนี้
157
เดือนที่แล้ว
811
ปีนี้
2,475
ปีที่แล้ว
2,052
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

แผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2556-2558 (สตม ร.)

แผนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556-2558

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แผนงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555-2558(ปตร.แม่สอย)

แผนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปีงบประมาณ 2555-2558

วันศุกร์ที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แผนงาน ปตร.แม่สอย ปี2558

แผนงานรวมทั้งโครงการ ก่อสรา้งส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ประจำสัปดาห์ที่ 191 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2558

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


แผนงานสันต้นหมื้อ ปี2558

แผนงานรวมทั้งโครงการ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ ประจำสัปดาห์ที่ 151 วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2558

วันจันทร์ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2558


ชื่อแผนงาน

รายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ชื่อแผนงาน

รายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558


ชื่อแผนงาน

รายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงานรายละเอียดแผนงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558